Avizier studenti

În atenția studenților de la masterat Anul I MSP

Prezentarea la examen se poate face numai după acceptarea referatului final solicitat la seminar de Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE

Februarie 2019