@ Precizări privind notarea la examen

IMPORTANT

1. 
Modul de notare este
Nota finală conform algoritmului:
Examen scris cu 5 întrebări, fiecare având fie 7 răspunsuri dintre care unul singur corect, fie solicitând descrierea în maxim 3 rânduri a unei noțiuni predate
• Răspuns corect la 3-5 întrebări – notă finală a examenului care ține cont de numărul si dificultatea răspunsurilor corecte si nota de la laborator
• Atenție: nu se face media aritmetică între notele de la laborator si examenul scris
• Răspuns greșit la 3-5 întrebări - nota 4, deci dacă nota la examenul scris este 4; nota finală este 4, indiferent de nota la laborator

2. Lucrările care sunt notate cu 4 (patru) conțin 3 sau mai multe răspunsuri greșite și le verific de 2 ori
Vă adresez, de aceea, rugămintea să nu îmi trimiteți e-mailuri cu solicitare de revedere a lucrării

3. Examenele se susțin numai în zilele stabilite şi anunţate oficial prin secretariat.

4. Studenții din anii anteriori care se prezintă la examen fără a fi susţinut sau promovat
testul de laborator în anul universitar curent sunt notaţi ca lipsă laborator în tabelul afişat şi ca absenți în catalog